Đo đạc, lập bản đồ địa chính

Đo đạc, lập bản đồ địa chính

Đo đạc, lập bản đồ địa chính các công trình, bao gồm các công việc:

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính công trình thủy điện, thủy lợi.

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính công trình đường dây và trạm.

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính công trình giao thông cầu, đường…

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đo đạc, lập bản đồ địa chính công trình khác: Khu du lịch, nông trang….

Nội dung công việc bao gồm các bước:

Bước 1: Xác định mục đích đo đạc địa chính .
Bước 2: Thu thập tại liệu phục vụ công tác đo đạc địa chính.
Bước 3: Xác định ranh giới thửa đất thực tế và đánh dấu vị trí trên bản đồ.
Bước 4: Đo đạc hiện trường.
Bước 5: Đối chiếu tài liệu cũ.
Bước 6: Xác nhận tứ cận và chính chủ.
Bước 7: Nộp hồ sơ.


Các lĩnh vực hoạt động khác
Khảo sát Địa hình, Địa chất
Khảo sát Địa hình, Địa chất

Khảo sát Địa hình, Địa chất

Thiết kế công trình Đường dây & Trạm biến áp
Thiết kế công trình Đường dây & Trạm biến áp

Thiết kế công trình Đường dây & Trạm biến áp

Thiết kế công trình Cầu, Đường giao thông & HTKT
Thiết kế công trình Cầu, Đường giao thông & HTKT

Thiết kế công trình Cầu, Đường giao thông & HTKT

Thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT
Thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT

Thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT

Thiết kế công trình Thủy điện
Thiết kế công trình Thủy điện

Thiết kế công trình Thủy điện

Kiểm tra, chứng nhận điều kiện An toàn chịu lực & Sự phù hợp về chất lượng công trình
Kiểm tra, chứng nhận điều kiện An toàn chịu lực & Sự phù hợp về chất lượng công trình

Kiểm tra, chứng nhận điều kiện An toàn chịu lực & Sự phù hợp về chất lượng công trình

Tư vấn Giám sát thi công & Lắp đặt thiết bị
Tư vấn Giám sát thi công & Lắp đặt thiết bị

Tư vấn Giám sát thi công & Lắp đặt thiết bị

Tư vấn Mô tả địa chất hố móng thủy điện
Tư vấn Mô tả địa chất hố móng thủy điện

Tư vấn Mô tả địa chất hố móng thủy điện

Khoan phụt xử lý nền móng công trình
Khoan phụt xử lý nền móng công trình

Khoan phụt xử lý nền móng công trình

Xây dựng lưới khống chế thi công & cắm tim mốc
Xây dựng lưới khống chế thi công & cắm tim mốc

Xây dựng lưới khống chế thi công & cắm tim mốc

Quan trắc biến dạng các công trình
Quan trắc biến dạng các công trình

Quan trắc biến dạng các công trình

Khoan & Lắp đặt giếng khai thác nước ngầm
Khoan & Lắp đặt giếng khai thác nước ngầm

Khoan & Lắp đặt giếng khai thác nước ngầm

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 641)
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 641)

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 641)

Khách hàng - Đối tác tiêu biểu

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0236 3644540