Tư vấn Mô tả địa chất hố móng thủy điện

Tư vấn Mô tả địa chất hố móng thủy điện

Tư vấn mô tả địa chất hố móng các công trình thủy điện, bao gồm các công việc:

- Tư vấn mô tả địa chất hố móng các công trình thủy điện đến 100MW.

Nội dung công việc bao gồm:

Kiểm tra đánh giá tài liệu địa chất hố móng thủy điện. Trong giai đoạn thi công, công tác khảo sát địa chất, địa chấn ngoài việc tuân thủ theo theo đúng các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam 8477:2010 “ Công trình thủy lợi”, yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế" thì cần phải tăng cường kiểm tra và đánh giá thường xuyên trong quá trình thi công, cụ thể như sau:
- Các kỹ sư chịu trách nhiệm về khảo sát và thiết kế nền cần tiến hành các đánh giá hiện trường (sau khi đào xong hố móng) để khẳng định điều kiện thực tế có phù hợp với điều kiện đã giả thiết trong thiết kế hay không? Đồng thời kiểm tra lại các tài liệu địa chất nền đã lập so với điều kiện thực tế.

- Kỹ sư địa chất cần kiểm tra và lập mô tả chi tiết hiện trạng địa chất hố móng của nền đập sau khi mở móng thi công. Việc mô tả hiện trạng và thí nghiệm sau khi mở móng sẽ cung cấp thêm các số liệu cho công tác thiết kế xử lý nền đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. Trên thực tế ở nhiều nền đập, mặc dù trong quá trình khảo sát địa kỹ thuật đã tiến hành đầy đủ các thành phần và khối lượng công việc theo quy định, nhưng khi mở móng thi công vẫn xuất hiện các điều kiện bất lợi chưa được dự kiến, có thể dẫn đến yêu cầu thiết kế lại hoặc thay đổi lại biện pháp hay phạm vi xử lý nền.
- Cần có sự chấp thuận bằng văn bản của các kỹ sư thiết kế và kỹ sư địa kỹ thuật của tổ chức Tư vấn thiết kế trước khi tiến hành đắp vật liệu lên mặt nền. Văn bản chấp thuận cần nêu rõ những vấn đề chưa được dự kiến trước đã được xử lý và nền cùng với biện pháp xử lý nền đáp ứng được các yêu cầu thiết kế. 


Các lĩnh vực hoạt động khác
Khảo sát Địa hình, Địa chất
Khảo sát Địa hình, Địa chất

Khảo sát Địa hình, Địa chất

Thiết kế công trình Đường dây & Trạm biến áp
Thiết kế công trình Đường dây & Trạm biến áp

Thiết kế công trình Đường dây & Trạm biến áp

Thiết kế công trình Cầu, Đường giao thông & HTKT
Thiết kế công trình Cầu, Đường giao thông & HTKT

Thiết kế công trình Cầu, Đường giao thông & HTKT

Thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT
Thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT

Thiết kế công trình Nông nghiệp & PTNT

Thiết kế công trình Thủy điện
Thiết kế công trình Thủy điện

Thiết kế công trình Thủy điện

Kiểm tra, chứng nhận điều kiện An toàn chịu lực & Sự phù hợp về chất lượng công trình
Kiểm tra, chứng nhận điều kiện An toàn chịu lực & Sự phù hợp về chất lượng công trình

Kiểm tra, chứng nhận điều kiện An toàn chịu lực & Sự phù hợp về chất lượng công trình

Tư vấn Giám sát thi công & Lắp đặt thiết bị
Tư vấn Giám sát thi công & Lắp đặt thiết bị

Tư vấn Giám sát thi công & Lắp đặt thiết bị

Khoan phụt xử lý nền móng công trình
Khoan phụt xử lý nền móng công trình

Khoan phụt xử lý nền móng công trình

Xây dựng lưới khống chế thi công & cắm tim mốc
Xây dựng lưới khống chế thi công & cắm tim mốc

Xây dựng lưới khống chế thi công & cắm tim mốc

Đo đạc, lập bản đồ địa chính
Đo đạc, lập bản đồ địa chính

Đo đạc, lập bản đồ địa chính

Quan trắc biến dạng các công trình
Quan trắc biến dạng các công trình

Quan trắc biến dạng các công trình

Khoan & Lắp đặt giếng khai thác nước ngầm
Khoan & Lắp đặt giếng khai thác nước ngầm

Khoan & Lắp đặt giếng khai thác nước ngầm

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 641)
Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 641)

Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD 641)

Khách hàng - Đối tác tiêu biểu

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 0236 3644540